จำนวนผู้เข้าชม : 32

   


คุมประพฤติฝางจัดโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ครั้งที่ 2 ณ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ [2018-12-20]