จำนวนผู้เข้าชม : 20

   


คป.เลย นำคณะศึกษาดูงานการทำงานบริการสังคมที่โรงพยาบาลเลย [2018-12-20]