จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม การติดตั้ง การใช้งานการดูแลรักษาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว ระบบการควบคุมการทำงานและอุปกรณ์เครื่องมือที่เกี่ยวข้อง (Admin) รุ่นที่ 1 [2018-12-20]