จำนวนผู้เข้าชม : 24

   


คป.หนองคายนำผู้ถูกคุมความประพฤติอำเภอเมืองทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม [2018-12-20]

    

        กรมคุมประพฤติ  กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคายวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ นางสุขุมาภรณ์ ห่อนบุญเหิม รองผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้นางสาวศิริพร ประทุมทอง พนักงานคุมประพฤติ จัดกิจกรรมการทำงานบริการสังคมและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์แบบกลุ่มในเขตพื้นที่อำเภอเมืองหนองคายให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติ โดยการปรับปรุงภูมิทัศน์ พัฒนา ทำความสะอาดและขนย้ายอิฐประสานบริเวณรอบสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย  เพื่อให้ผู้ถูกคุมความประพฤติตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคมมากยิ่งขึ้น โดยมีผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคมจำนวน ๕๔  ราย