จำนวนผู้เข้าชม : 36

   


คป.หนองคายให้คำแนะนำเกี่ยวกับการสร้างงาน สร้างอาชีพแก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ [2018-12-20]

                       

กรมคุมประพฤติ  กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคายวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ นางสุขุมาภรณ์ ห่อนบุญเหิม รองผู้อำนวยการสำนักงาน          คุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการสร้างงาน สร้างอาชีพแก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ เพื่อให้ผู้ถูกคุมความประพฤติได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทุนประกอบอาชีพ การสร้างอาชีพให้กับตนเองและครอบครัว ไม่หวนกลับไปกระทำความผิดซ้ำอีก           ณ ศูนยพัฒนาอาชีพสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย โดยมีผู้ถูกคุมความประพฤติเข้าร่วม จำนวน ๔๔ ราย