จำนวนผู้เข้าชม : 36

   


คป.หนองคายจัดโครงการอบรมป้องกันการเสพซ้ำให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติครั้งที่ ๑ [2018-12-20]

               

        กรมคุมประพฤติ  กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคายวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ นางสุขุมาภรณ์ ห่อนบุญเหิม รองผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย พร้อมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ จัดโครงการอบรมป้องกันการเสพซ้ำให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อให้          ผู้ถูกคุมความประพฤติที่มีความเสี่ยงสูงในการกระทำความผิดซ้ำได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติด การรู้มองเห็นคุณค่าในตนเอง การปฏิเสธการใช้ยาเสพติดและการตั้งเป้าหมายในชีวิตเพื่อตนเองและครอบครัว ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากอาสาสมัครคุมประพฤติเขตพื้นที่อำเภอเมืองและนางเกศินี เชื้อสะอาด พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลจังหวัดหนองคายเป็นวิทยากรร่วมในการบรรยาย โดยมีผู้ถูกคุมความประพฤติเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๔๔ ราย  ณ ศูนย์พัฒนาอาชีพ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย