จำนวนผู้เข้าชม : 36

   


คป.หนองคายจัดประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติสามัญประจำปีฯ [2018-12-20]

                 

กรมคุมประพฤติ  กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคายวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑           นางสุขุมาภรณ์ ห่อนบุญเหิม รองผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ จัดประชุมสามัญประจำปีอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม  จังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อเพื่อให้อาสาสมัครคุมประพฤติรับทราบระเบียบกระทรวงยุติธรรมที่เกี่ยวข้องกับงานอาสาสมัครคุมประพฤติ ปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ และร่วมวางแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยนายณัฐวัสส์ วิริยานภาภรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธานในพิธีเปิด