จำนวนผู้เข้าชม : 43

   


คุมประพฤตินครศรีธรรมราช เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการติดตั้ง การใช้งานการดูแลรักษาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว ระบบการควบคุมการทำงานและอุปกรณ์เครื่องมือที่เกี่ยวข้อง (Admin) รุ่นที่ 1  [2018-12-19]