จำนวนผู้เข้าชม : 22

   


คป.เลย นำคณะศึกษาดูงาน ศึกษาดูงานที่สถานพินิจฯ [2018-12-19]