จำนวนผู้เข้าชม : 36

   


สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติระดับตำบลเพื่อเป็นกลไกการให้บริการงานคุมประพฤติในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา [2018-12-19]

เอกสารดาวน์โหลด :

IMG_7013.JPG