จำนวนผู้เข้าชม : 39

   


คุมประพฤติ อบรม “ชินนสาสมาธิ” สมาธิเพื่อชนะใจตนเอง [2018-12-18]

คุมประพฤติ อบรม “ชินนสาสมาธิ” สมาธิเพื่อชนะใจตนเอง

     กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ กลุ่มแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด นำโดยนางปฐมา เอียดบัว รองผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นำคณะเจ้าหน้าที่ฯ และผู้กระทำผิดที่ได้รับการจำแนกตามสภาพปัญหา จำนวน ๔๒ คน เข้ารับการอบรม “ชินนสาสมาธิ” สมาธิเพื่อชนะใจตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ฝึกทำสมาธิให้จิตสงบ ฝึกสติควบคุมอารมณ์ได้ เพิ่มพลังจิต รู้จักวิธีทำสมาธิเพื่อเอาชนะใจตนเอง และนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน จากทีมอาจารย์ของสถาบันพลังจิตตานุภาพ ๕๘ โดย พระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) วันนี้ (๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑) เมื่อเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ นาฬิกา ณ วัดสิริกาญจนาราม (วัดเขาพุรางบน) ตำบลท่ามะขาม อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี.

                                             ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑)