จำนวนผู้เข้าชม : 44

   


คุมประพฤติ จัดกิจกรรมให้ความรู้ สู่เยาวชนตามโครงการ “โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์” ครั้งที่ ๒ (โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี) [2018-12-18]

คุมประพฤติ จัดกิจกรรมให้ความรู้ สู่เยาวชนตามโครงการ โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ครั้งที่ ๒ (โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี)
           กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี ได้มอบหมายให้กลุ่มแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด ร่วมกับสำนักงานยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี และสำนักงาน ป.ป.ส.ภาค ๗ จัดกิจกรรมให้ความรู้ สู่เยาวชน ตามโครงการ โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ครั้งที่ ๒ และงานคุมประพฤติผ่านสื่อวีดีทัศน์ ให้ความรู้เรื่องป้องกันตนเองจากภัยของยาเสพติด เพื่อให้มีความรู้ มีภูมิคุ้มกันต่ออันตรายต่างๆ และห่างไกลจากยาเสพติด พร้อมทั้งกิจกรรมนันทนาการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักเรียน ตอบปัญหา รับของรางวัลจากสำนักงาน ป.ป.ส.ภาค ๗ และกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ ของผู้กระทำผิด โดยนำผู้ถูกคุมความประพฤติที่พ้นการคุมความประพฤติไปแล้ว มาถ่ายทอดประสบการณ์ของตนเอง และแนวคิดในการกลับตนเป็นคนดีของสังคม ให้นักเรียนฟังเพื่อเป็นตัวอย่างในการดำเนินชีวิต ณ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม ตำบลท่ามะกา อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานคุมประพฤติ,เจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี และ เจ้าหน้าที่จากสำนักงาน ป.ป.ส.ภาค ๗ ร่วมเป็นวิทยากร โดยมีคณะครูและนักเรียน เข้าร่วมโครงการมีนักเรียน ๒๐๐ คน และคณะครู ๕ คน เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา.
                                              ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑)