จำนวนผู้เข้าชม : 69

   


คุมประพฤติ ร่วมกับ อาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม อำเภอท่ามะกา จัดกิจกรรมรณรงค์ถนนปลอดภัย ในช่วงใกล้เทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๒ [2018-12-18]

คุมประพฤติ ร่วมกับ อาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม อำเภอท่ามะกา จัดกิจกรรมรณรงค์ถนนปลอดภัย ในช่วงใกล้เทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๒

             กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี ได้มอบหมายให้กลุ่มแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด ร่วมกับ อาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม อำเภอท่ามะกา จัดกิจกรรมนำผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคม รณรงค์ถนนปลอดภัย ในช่วงใกล้เทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๒ ด้วยการประชาสัมพันธ์แจกแผ่นพับให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนน เพื่อกระตุ้นให้ผู้ขับขี่รถเกิดความตระหนักถึงการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย ไม่ดื่มสุราขณะขับขี่รถ เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงใกล้เทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยมีผู้ถูกคุมความประพฤติ จำนวน ๑๓ คน อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอท่ามะกา จำนวน ๓ คน และเจ้าหน้าที่ฯ ๓ คน เมื่อวันที่ (๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑) เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ บริเวณสามแยกท่ามะกา (หน้าศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอท่ามะกา) อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี.

                                             ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๑­๘ ธันวาคม ๒๕๖๑)