จำนวนผู้เข้าชม : 47

   


กรมคุมประพฤติจัดการประชุมเตรียมความพร้อมประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE [2018-12-18]

กรมคุมประพฤติจัดการประชุมเตรียมความพร้อมประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE

 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2561 กรมคุมประพฤติ โดยนางพรประภา แกล้วกล้า ผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมจัดการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาค ครั้งที่ 1  จัดโดย กองพัฒนาการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด                  ณ โรงแรมดิไอเดิล เซอร์วิส เรสซิเดนซ์ จังหวัดปทุมธานี  

การประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-18 ธันวาคม 2561 มีผู้แทนจากสำนักงานคุมประพฤติ เข้าร่วม 11 แห่ง  จากพื้นที่ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ ซึ่งมีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมเข้าร่วมการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE  กลุ่มดีเด่น ประเภทกรมคุมประพฤติ รวมถึงแนวทางการแบ่งจัดทำผลงานเอกสารประกอบการนำเสนอและการแบ่งกลุ่มจัดทำแผนปฏิบัติการและกำหนดรูปแบบนำเสนอ  

สำหรับการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการนี้จะมีกำหนดจัดขึ้นอีก 2 ครั้งในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งจะช่วยให้สำนักงานคุมประพฤติเป้าหมายจะสามารถนำชมรม TO BE NUMBER ONE เข้าประกวดระดับภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป