จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


กรมคุมประพฤติจัดฝึกอบรมการติดตั้ง การใช้งานการดูแลรักษาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว EM (Admin) รุ่นที่ 1 [2018-12-17]

 วันนี้ (17 ธันวาคม 2561) นางสาวพวงแก้ว เชื้อเชย รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมการติดตั้ง การใช้งานการดูแลรักษาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว ระบบการควบคุมการทำงานและอุปกรณ์เครื่องมือที่เกี่ยวข้อง (Admin) รุ่นที่ 1 แก่เจ้าหน้าที่จากสำนักงานคุมประพฤติทั่วประเทศ จัดโดย กองพัฒนาการคุมประพฤติ ระหว่างวันที่ 17-18 ธันวาคม 2561 โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานคุมประพฤติทั่วประเทศเข้าร่วมการฝึกอบรม รวมจำนวนทั้งสิ้น 124 คน      ณ โรงแรมทีเค พาเลซ กรุงเทพมหานคร

       การฝึกอบรมฯ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานคุมประพฤติ ในการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) ไปใช้กับผู้กระทำผิดในระบบงานคุมประพฤติ การดูแลระบบประจำสำนักงาน ซึ่งจะต้องประสานงานกับศูนย์ควบคุมการติดตามตัวด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ศูนย์ควบคุมกลาง) โดยผู้เข้าร่วมหลักสูตรการฝึกอบรม ได้รับฟังข้อมูลการบรรยายและการฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว ระบบการแจ้งเตือน การบริหารจัดการ ระบบการควบคุมการทำงาน  ระบบการรายงาน การแก้ไขปัญหา