จำนวนผู้เข้าชม : 44

   


คุมประพฤตินครปฐมร่วมเฝ้ารับ-ส่งเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี [2018-12-17]