จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


กรมคุมประพฤติร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ [2018-12-15]

กรมคุมประพฤติร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ

วันนี้ ( 15 ธันวาคม 2561 ) นายพยนต์ สินธุนาวา รองอธิบดีกรมคุมประพฤติพร้อมเจ้าหน้าที่กรมคุมประพฤติ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ เดินรณรงค์ คนรักคลอง ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดีโดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการจัดกิจกรรมจิตอาสาครั้งนี้ ณ ทำเนียบรัฐบาลและเส้นทางเลียบคลองเปรมประชากร  

สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ อุทิศถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนารถบพิตร และสืบสานพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตลอดจนเพื่อสร้างการตระหนักรู้และจิตสำนึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยมีจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ ประกอบด้วย ประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญ คณะรัฐมนตรี ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานภาครัฐ ภาคีเอกชนหลักของรัฐบาล ตัวแทนนักศึกษาจากสถาบันต่างๆ นักเรียนที่อยู่ในเขตจัดกิจกรรม และตัวแทนภาคประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมคลองต่าง ๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวนประมาณ 5,000 คน ทั้งนี้สำหรับในส่วนภูมิภาคได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์พร้อมกันทั้ง 76 จังหวัด ทั่วประเทศในวันและเวลาเดียวกันนี้