จำนวนผู้เข้าชม : 36

   


สคป.จ.ชม.คุมประพฤติเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอดอยสะเก็ด จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม [2018-12-14]

เอกสารดาวน์โหลด :

14 ธค 61 บค.ดอยสะเก็ด.jpg