จำนวนผู้เข้าชม : 36

   


กรมคุมประพฤติจัดประชุมพิจารณาคัดเลือกอาสาสมัครคุมประพฤติดีเด่น [2018-12-14]

กรมคุมประพฤติจัดประชุมพิจารณาคัดเลือกอาสาสมัครคุมประพฤติดีเด่น

                วันนี้ ( 14 ธันวาคม 2561 )  นางสาวพวงแก้ว เชื้อเชย รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเสนอชื่ออาสาสมัครคุมประพฤติ เพื่อรับรางวัลเชิดชูเกียรติ  ครั้งที่ 9 / 2561โดยมีผู้บริหารกรมคุมประพฤติและเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมกรมคุมประพฤติ ชั้น 4 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

การประชุมครั้งนี้มีการพิจารณาร่างหลักเกณฑ์เฉพาะสำหรับพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่พึงได้รับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ให้แก่อาสาสมัครคุมประพฤติ การพิจารณาอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรมดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2562 และ คัดเลือกอาสาสมัครคุมประพฤติ ที่ปฏิบัติหน้าที่มาเป็นเวลา 25 ปี ประจำปีพ.ศ.2561