จำนวนผู้เข้าชม : 21

   


คป.หนองคายประพฤติออกรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติและนำผู้ถูกคุมความประพฤติเขตพื้นที่อำเภอสังคมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม [2018-12-14]

      

        กรมคุมประพฤติ  กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย  วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ นางสุขุมาภรณ์ ห่อนบุญเหิม รองผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้นางสาวนุสรา ผาตะนนท์ พนักงานคุมประพฤติออกรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติและนำผู้ถูกคุมความประพฤติเขตพื้นที่อำเภอสังคมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม เพื่อให้ผู้ถูกคุมความประพฤติตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคมมากยิ่งขึ้น  โดยมีผู้ถูกคุมความประพฤติจำนวน ๒๔  ราย  ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอสังคม