จำนวนผู้เข้าชม : 30

   


คป.หนองคายร่วมกับอสครับรายงานตัวผู้ถูกคุมฯอ.โพธิ์ตาก [2018-12-14]

 

        กรมคุมประพฤติ  กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย  วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ นางสุขุมาภรณ์ ห่อนบุญเหิม รองผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้นางสาวนุสรา ผาตะนนท์ พนักงานคุมประพฤติร่วมกับนางกรรณิกา เจริญสุข,นางลิ บุญทอง,นายวิชัย ชัยปัญญาและนางสุนทวรี โพธิใย อาสาสมัครคุมประพฤติเขตรับผิดชอบอำเภอโพธิ์ตากออกรับรายงานตัว ผู้ถูกคุมความประพฤติเขตพื้นที่อำเภอโพธิ์ตาก  เพื่อให้ผู้ถูกคุมความประพฤติตระหนักถึงความรับผิดชอบ ต่อตนเอง และสังคมมากยิ่งขึ้น โดยมีผู้ถูกคุมความประพฤติจำนวน 1 ราย  ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย