จำนวนผู้เข้าชม : 26

   


คป.หนองคายร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม จังหวัดหนองคายรับเรื่องราวร้องทุกข์เพื่อให้การดำเนินการรับเรื่องราวร้องทุกข์และปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน [2018-12-14]

                  

กรมคุมประพฤติ  กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคายวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ นางสุขุมาภรณ์ ห่อนบุญเหิม รองผู้อำนวยการสำนักงาน คุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม จังหวัดหนองคายรับเรื่องราวร้องทุกข์เพื่อให้การดำเนินการรับเรื่องราวร้องทุกข์และปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นไปตามบัญชาของนายกรัฐมนตรี และเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน  ณ จุดให้บริการศูนย์ดำรงธรรมส่วนหน้า วัดศรีเจริญ ตำบลหนองกอมเกาะ   อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย โดยได้รับการตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจจากนายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม