จำนวนผู้เข้าชม : 26

   


คป.หนองคายนำผู้กระทำผิดที่เข้ารับการสงเคราะห์บ้านกึ่งวิถี อบรมธรรมะและนำผู้เข้ารับการสงเคราะห์บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ [2018-12-14]

      

        กรมคุมประพฤติ  กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย                                    วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ นางสุขุมาภรณ์ ห่อนบุญเหิม รองผู้อำนวยการสำนักงาน   คุมประพฤติ นำโดยวัดจันทรสามัคคี นำผู้กระทำผิดที่เข้ารับการสงเคราะห์บ้านกึ่งวิถี อบรมธรรมะและนำผู้เข้ารับการสงเคราะห์บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและแยกออกจากชุมชนที่มีปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด ณ ศูนย์ปฎิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย