จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี อบรมความรู้ การบำรุงดินด้วยน้ำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง ส่งเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง [2018-12-13]