จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


ผอ.คุมประพฤตินครศรีธรรมราช เข้าพบประธานสภาอุตสาหกรรมและประธานหอการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อหารือแนวทาง “สร้างงาน สร้างอาชีพ”แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ [2018-12-13]