จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


คุมประพฤติลพบุรีมอบทุนประกอบอาชีพแก่ผู้ถูกคุมความประพฤติจำนวน 2 ราย [2018-12-13]