จำนวนผู้เข้าชม : 15

   


กรมคุมประพฤติจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสถานที่เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบควบคุมตัว [2018-12-13]

วันนี้ ( 13 ธันวาคม 2561 ) กรมคุมประพฤติ โดยกลุ่มงานประสานการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กองพัฒนาการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสถานที่เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบควบคุมตัว ตามข้อกำหนดและเกณฑ์มาตรฐานฉบับใหม่ ซึ่งมีนางสุดฤดี​ ศรีอรุณ​ ผู้ตรวจราชการ​กรมคุมประพฤติ​เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ณ โรงแรมดิไอเดิล เซอร์วิส เรสซิเดนซ์ จังหวัดปทุมธานี

สำหรับโครงการพัฒนาศักยภาพในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-14 ธันวาคม 2561 มีการบรรยายให้ความรู้รวมทั้งการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการเขียนแบบประเมินตนเองตามข้อกำหนดและเกณฑ์มาตรฐานฉบับใหม่ โดยมีเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในสถานที่เพื่อการฟื้นฟูฯ (หัวหน้าชุดครูฝึก ) แห่งละ 1 คนเข้าร่วมโครงการ ซึ่งจะนำความรู้ความเข้าใจในข้อกำหนดและมาตรฐานฉบับใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานและนำแนวคิด หลักการไปพัฒนางานด้านการฟื้นฟูฯและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อไป