จำนวนผู้เข้าชม : 30

   


คป.หนองคายร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ นำผู้กระทำผิดเข้าบ้านสงเคราะห์ กรมคุมประพฤติ (บ้านกึ่งวิถี) [2018-12-13]

                  

กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑      

  นางสุขุมาภรณ์ ห่อนบุญเหิม รองผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ร่วมกับร้อยตำรวจเอกองอาจ อันตะยา อาสาสมัครคุมประพฤติเขตพื้นที่อำเภอเมือง อบรมความรู้เกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติดให้กับผู้กระทำผิดเข้าบ้านสงเคราะห์  กรมคุมประพฤติ (บ้านกึ่งวิถี) เพื่อให้ผู้เข้ารับการสงเคราะห์ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและแยกออกจากชุมชนที่มีปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดและได้รับการฝึกอาชีพการทำสบู่สมุนไพร น้ำยาล้างจานและน้ำยาล้างห้องน้ำ โดยนางนิตยา อุปโคตร วิทยากรบรรยาย  ณ วัดจันทรสามัคคี ตำบลมีชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย