จำนวนผู้เข้าชม : 38

   


คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี บูรณาการร่วมกับ คปภ. จ.เพชรบูรณ์ อบรมความรู้กฎหมายสิทธิในการคุ้มครองผู้ประสบภัยจารถ ภายใต้ ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร [2018-12-12]