จำนวนผู้เข้าชม : 17

   


คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี นำความรู้ พัฒนาสังคม สู่เด็กและเยาวชน ภายใต้ โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ประจำเดือน ธันวาคม 2561 [2018-12-12]