จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


อธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ร่วมโครงการยุติธรรมสู่หมู่บ้าน ชูการมีส่วนร่วมแก้ไขผู้กระทำผิด [2018-12-12]

วันนี้ (12 ธันวาคม 2561) นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ ลงพื้นที่จังหวัดอุดรธานี เพื่อเข้าร่วมโครงการยุติธรรมสู่หมู่บ้าน นำบริการรัฐสู่ประชาชน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ประกอบด้วย จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดเลย จังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองบัวลำภู และจังหวัดอุดรธานี โดยมีพลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดโครงการฯ พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “ยุติธรรมสู่หมู่บ้าน นำบริการรัฐสู่ประชาชน” และเยี่ยมชมนิทรรศการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม สำหรับกรมคุมประพฤติ โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุดรธานี จัดแสดงนิทรรศการแบบมีชีวิต โดยมีการสาธิตการทำอิฐบล็อกจากอดีตผู้ถูกคุมความประพฤติที่ได้รับการฝึกอาชีพจากพระภิกษุ วัดป่าสามัคคีโนนกุด ซึ่งเป็นบ้านกึ่งวิถี ที่อยู่ในความดูแลของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุดรธานี เป็นสถานที่ฝึกสอนการทำอิฐบล็อกปูพื้นดังกล่าว จนสามารถนำไปทำเป็นอาชีพเสริมรายได้ให้กับครอบครัว และยังสามารถถ่ายทอดความรู้และความชำนาญส่งต่อแก่ผู้ถูกคุมความประพฤติและผู้ที่สนใจได้เรียนรู้เทคนิควิธีการทำเพื่อนำไปประกอบอาชีพได้

นอกจากนี้ ยังมีสถานประกอบการ บริษัท ดูโฮม และบริษัท โฮมโปร สาขาอุดรธานี ซึ่งเป็นสถานประกอบการที่ยินดีรับผู้ถูกคุมความประพฤติเข้าทำงาน การแสดงผลิตภัณฑ์กระเป๋า โดยอาสาสมัครคุมประพฤติที่มีความเชี่ยวชาญ นำมาต่อยอดสอนแก่ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ภายในศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กองบิน 23 อุดรธานี และปุ๋ยอินทรีย์ จากอาสาสมัครคุมประพฤติ เช่นกัน ในการนี้ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้เล็งเห็นถึงความสำคัญที่ภาคประชาชน ภาคประชาสังคม และภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด การฝึกอาชีพ พร้อมให้ดำเนินการขยายผลเพื่อต่อยอดสู่พื้นที่อื่นๆ ต่อไป เพื่อส่งเสริมคืนคนดีสู่สังคม

ขอบคุณภาพจาก กลุ่มประชาสัมพันธ์ กระทรวงยุติธรรม