จำนวนผู้เข้าชม : 45

   


สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับความรู้เท่าทัน และห่างไกลจากยาเสพติด ตามโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ [2018-12-12]