จำนวนผู้เข้าชม : 50

   


สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) จัดกิจกรรมอบรมปฐมนิเทศ และอบรมธรรมะ ให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ ประจำเดือนธันวาคม 2561 [2018-12-12]