จำนวนผู้เข้าชม : 36

   


คุมประพฤติฮอดจัดอบรมโปรแกรมพื้นฐาน ให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติเขตพื้นที่อำเภอฮอดและดอยเต่า ประจำเดือนธันวาคม 2561 [2018-12-12]