จำนวนผู้เข้าชม : 30

   


คป.หนองคายประสานเจ้าหน้าที่ยุติธรรมจังหวัดหนองคายรับเรื่องให้ความช่วยเหลือ ผู้ถูกคุมความประพฤติที่ประสบอุบัติเหตุจากกรณีรถยนต์กระบะเฉี่ยวชนรถจักรยานยนต์ [2018-12-12]

 

        กรมคุมประพฤติ  กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคายวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ นางสุขุมาภรณ์ ห่อนบุญเหิม รองผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย และนางสาวศรินยา เจริญยิ่ง พนักงานคุมประพฤติกลุ่มงานคุมความประพฤติ ประสานเจ้าหน้าที่ยุติธรรมจังหวัดหนองคายรับเรื่องให้ความช่วยเหลือ   ผู้ถูกคุมความประพฤติที่ประสบอุบัติเหตุจากกรณีรถยนต์กระบะเฉี่ยวชนรถจักรยานยนต์  ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)พ.ศ. ๒๕๕๙    ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย