จำนวนผู้เข้าชม : 70

   


คุมประพฤติหนองคาย นำผู้กระทำผิดเข้าบ้านสงเคราะห์ กรมคุมประพฤติ (บ้านกึ่งวิถี) [2018-12-12]

                     

กรมคุมประพฤติ  กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย  วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑         นางสุขุมาภรณ์ ห่อนบุญเหิม รองผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย และเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ นำผู้กระทำผิดเข้าบ้านสงเคราะห์  กรมคุมประพฤติ (บ้านกึ่งวิถี) ระหว่างวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ เพื่อให้ผู้เข้ารับการสงเคราะห์ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและแยกออกจากชุมชนที่มีปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดซึ่งผู้เข้ารับการสงเคราะห์จะได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำสมาธิ การฝึกจิตใจให้เข้มแข็ง การนำหลักธรรมคำสอน ของพระพุทธศาสนาและไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำอีกและในวันที่สองของการอยู่บ้านกึ่งวิถีได้นำหลักสูตรชินนสาสมาธิมาฝึกปฏิบัติโดยมีผู้เข้าร่วม   จำนวน ๒๘ ราย  ณ วัดจันทรสามัคคี ตำบลมีชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย