จำนวนผู้เข้าชม : 21

   


คป.หนองคายเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินการรับเรื่องราวร้องทุกข์และปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ จังหวัดหนองคายและจังหวัดบึงกาฬ ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ [2018-12-12]

                             

        กรมคุมประพฤติ  กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย   วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ นางสุขุมาภรณ์ ห่อนบุญเหิม รองผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินการรับเรื่องราวร้องทุกข์และปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ในการประชุมคณะรัฐมนตรี อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ จังหวัดหนองคายและจังหวัดบึงกาฬ  ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ เพื่อให้การดำเนินการรับเรื่องราวร้องทุกข์และปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นไปตามบัญชาของนายกรัฐมนตรี และเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน โดย พ.อ.คทาวุธ ขจรกิตติ  หัวหน้าฝ่ายความมั่นคงศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรีและ นายสมพาศ นิลพันธ์ ที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการเรื่องร้องทุกข์ เป็นประธานในการประชุม