จำนวนผู้เข้าชม : 47

   


คป.นครไทยจัดโครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนและคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนบ้านห้วยเหินเพื่อขับเคลื่อนการบูรณาการชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดอย่างยั่งยืน [2018-12-11]

เอกสารดาวน์โหลด :

โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายศุนย์ยุติธรรมบ้านห้วยเหิน111261.jpg

โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายศุนย์ยุติธรรมบ้านห้วยเหิน111261.jpg