จำนวนผู้เข้าชม : 29

   


คป.หนองคายนำผู้เข้ารับการสงเคราะห์ เข้าบ้านสงเคราะห์ กรมคุมประพฤติ (บ้านกึ่งวิถี) [2018-12-11]

  

กรมคุมประพฤติ  กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคายวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ นางสุขุมาภรณ์ ห่อนบุญเหิม รองผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย และเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ นำผู้เข้ารับการสงเคราะห์ เข้าบ้านสงเคราะห์ กรมคุมประพฤติ (บ้านกึ่งวิถี)ระหว่างวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๑  ถึงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ เพื่อให้ผู้เข้ารับการสงเคราะห์ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและ       แยกออกจากชุมชนที่มีปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดซึ่งผู้เข้ารับการสงเคราะห์จะได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาและไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำอีก  โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน ๒๘ ราย ณ วัดจันทรสามัคคี ตำบลมีชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย