จำนวนผู้เข้าชม : 48

   


กรมคุมประพฤติเข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน Bike อุ่นไอรัก [2018-12-10]

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2561 กรมคุมประพฤติโดยนายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติได้เข้าร่วมกิจกรรม ปั่นจักรยาน Bike อุ่นไอรัก ในโอกาสพิธีเปิดงานอุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้เห็นความสำคัญในการรักษาสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย และเสริมสร้างความรักความสามัคคีในครอบครัวและสังคม โดยเส้นทางปั่นจักรยานจะเริ่มต้นจากพระราชวังดุสิตถึงสวนสุขภาพลัดโพธิ์ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ รวมระยะทางไป-กลับ 39 กิโลเมตร