จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


กรมคุมประพฤติรวมพลังอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” [2018-12-08]

วันนี้ ( 8 ธันวาคม 2561) นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ เผยถึงกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบริการประชาชนในด้านต่างๆ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ว่า กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติทั่วประเทศ ดำเนินการจัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและท้องถิ่น อาทิ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยะลา เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาดพื้นถนนในบริเวณวัด เพื่อพัฒนาและปรับปรุงทัศนียภาพในพื้นที่สาธารณประโยชน์ อันจะก่อให้เกิดความสะอาด ร่มรื่น และเป็นสถานที่พักผ่อนสำหรับประชาชนในชุมชนภายใต้กิจกรรม “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ณ บริเวณวัดพุทธภูมิ พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
.
ด้านสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี สาขาชัยบาดาล นำผู้ถูกคุมประพฤติซึ่งเป็นสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE จำนวน 23 คน ร่วมโครงการจิตอาสา พระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” โดยการกำจัดวัชพืชสิ่งปฏิกูลที่กีดขวางแหล่งน้ำคูคลอง ณ อ่างเก็บน้ำบ้านหนองเต่า ตำบลชัยนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี โดยมีนายชุมพล ยินดีผล นายอำเภอชัยบาดาล เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยภาคราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาจำนวนมาก ซึ่งทุกคนได้ร่วมแรงร่วมใจทำงานเป็นอย่างดี เช่นเดียวกับสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โดยมีผู้ถูกคุมความประพฤติซึ่งเป็นสมาชิกชมรม To Be Number One ร่วมกันเก็บผักตบชวาและวัชพืชเปิดทางน้ำ ออกจากคลองบริเวณหน้าวัดชัยพฤกษ์ (บ้านกึ่งวิถี) ตำบลบ้านโคก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ เพื่อให้ประชาชนในตำบลบ้านโคกใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำในชุมชนได้อย่างเต็มที่ กิจกรรมนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 40 คน