จำนวนผู้เข้าชม : 45

   


กรมคุมประพฤติร่วมหารือกรมราชทัณฑ์เกี่ยวกับการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) มาใช้กับผู้กระทำผิดในระบบงานคุมประพฤติ [2018-12-07]

กรมคุมประพฤติร่วมหารือกรมราชทัณฑ์เกี่ยวกับการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) มาใช้กับผู้กระทำผิดในระบบงานคุมประพฤติ

วันนี้ ( 7 ธันวาคม 2561 ) นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมหารือกับ พันตำรวจเอก ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เกี่ยวกับการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) มาใช้กับผู้กระทำผิดในระบบงานคุมประพฤติ ณ กรมราชทัณฑ์ จังหวัดนนทบุรี

                สำหรับรายละเอียดในการหารือเกี่ยวกับการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) มาใช้กับผู้กระทำผิดในระบบงานคุมประพฤติ มีดังนี้ ความพร้อมในการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) ของกรมคุมประพฤติ และความร่วมมือกันระหว่างกรมคุมประพฤติกับกรมราชทัณฑ์ เพื่อทำความเข้าใจถึงกระบวนการดำเนินงานในการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) มาใช้กับผู้กระทำผิดในระบบงานคุมประพฤติให้แก่หน่วยงานในสังกัด ทั้งนี้ กรมคุมประพฤติและกรมราชทัณฑ์จะได้ร่วมมือกันขับเคลื่อนในการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) มาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป