จำนวนผู้เข้าชม : 36

   


กรมคุมประพฤติเข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) [2018-12-07]

วันนี้ ( 7 ธันวาคม 2561 ) นางอัญชลี  พัฒนสาร  รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) โดยสำนักงาน ป.ป.ช. ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตเพื่อร่วมแสดงพลังสร้างเจตนารมณ์ในการต่อต้านทุจริต โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมมอบรางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รางวัล ITA Awards ) และรางวัลการแข่งขันกิจกรรมเดิน-วิ่ง “Good Guy Run 2018” รวมพลังวิ่งเพื่อส่งเสริมความดี จากนั้นนายกได้เยี่ยมชมนิทรรศการจากหน่วยงานต่างๆ ณ อิมแพ็คเอ็กซิบิชั่น ฮอลล์ 2 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค  เมืองทองธานี  จังหวัดนนทบุรี

ปปช.1 ปปช.2
ปปช.3 ปปช.4
ปปช.5 ปปช.6