จำนวนผู้เข้าชม : 46

   


คป.หนองคายชี้เเจงเงื่อนไขผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯภายหลังปล่อยจากเรือนจำ [2018-12-07]

 

กรมคุมประพฤติ  กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคายวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ นางสุขุมาภรณ์ ห่อนบุญเหิม รองผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้นางสาวอัมพรรณ สงคราม พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มคุมความประพฤติ ให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ  ชี้แจงเงื่อนไขการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดและการประพฤติปฏิบัติตนภายหลังจากปล่อยตัวจากเรือนจำจังหวัดหนองคาย  จำนวน ๑๑ ราย ณ ศูนย์ฝึกอาชีพสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย