จำนวนผู้เข้าชม : 36

   


คุมประพฤติฮอดจัดอบรมโปรแกรมพื้นฐาน ให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติเขตพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม ประจำเดือนธันวาคม 2561 [2018-12-07]