จำนวนผู้เข้าชม : 41

   


คป.สมุทรสงครามจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ [2018-12-07]

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 นายนพพร บ่ายแสง ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสงครามและยุติธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม มอบหมายให้ นายปัญญา เนาโนนทอง พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ กลุ่มแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด พร้อมด้วย อ.ส.ค.เสงี่ยม ทรงหิรัญ และ อ.ส.ค.ประกอบ ศูขะโต อาสาสมัครคุมประพฤติประจำตำบลลางสะแก อำเภอบางคนที นำผู้ถูกคุมความประพฤติบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ด้วยการปรับภูมิทัศน์/ตัดหญ้า ณ โรงเรียนวัดบางสะแก(ล้อมประชานุกูล) หมู่ที่ 6 ตำบลบางสะแก อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ในการนี้ มีผู้ถูกคุมความประพฤติที่มีความสามารถด้านการตัดผม สมัครใจร่วมบำเพ็ญประโยชน์ด้วยการตัดผมให้กับนักเรียนโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด และในนามของสำนักงานคุมปะรพฤติจังหวัดสมุทรสงคราม ต้องขอบพระคุณท่าน ผอ.สุรกิจ ยื้อเผ่าพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางสะแกที่ให้การต้อนรับและดูแลทีมงานคุมประพฤติเป็นอย่างดี และขอขอบคุณ อ.ส.ค.อริสรา ราชปักษา อาสาสมัครคุมประพฤติประจำตำบลบ้านปราโมทย์ อำเภอบางคนที ที่ประสานงานจนทำให้เกิดกิจกรรมดีๆเช่นนี้

เอกสารดาวน์โหลด :

ทำ บค. รร.วัดบางสะแก_๑๘๑๒๐๖_0003.jpg

ทำ บค. รร.วัดบางสะแก_๑๘๑๒๐๖_0005.jpg

ทำ บค. รร.วัดบางสะแก_๑๘๑๒๐๖_0006.jpg

ทำ บค. รร.วัดบางสะแก_๑๘๑๒๐๖_0007.jpg

ทำ บค. รร.วัดบางสะแก_๑๘๑๒๐๖_0008.jpg

ทำ บค. รร.วัดบางสะแก_๑๘๑๒๐๖_0009.jpg

ทำ บค. รร.วัดบางสะแก_๑๘๑๒๐๖_0010.jpg

ทำ บค. รร.วัดบางสะแก_๑๘๑๒๐๖_0012.jpg

ทำ บค. รร.วัดบางสะแก_๑๘๑๒๐๖_0013.jpg

ทำ บค. รร.วัดบางสะแก_๑๘๑๒๐๖_0014.jpg

ทำ บค. รร.วัดบางสะแก_๑๘๑๒๐๖_0015.jpg