จำนวนผู้เข้าชม : 38

   


คป.สมุทรสงครามจัดให้มีการเลือกตั้งประธานกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสงคราม [2018-12-07]

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 นาฬิกา สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสงคราม จัดประชุมเพื่อเลือกตั้งประธานกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสงคราม โดยกรรมการโดยตำแหน่ง (ประธานกรรมการอาสาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเมืองสมุทรสงคราม อำเภออัมพวา อำเภอบางคนที) เข้าร่วมประชุมครบถ้วน และที่ประชุมมีมติให้ อ.ส.ค.ธนัย พ้นภัย ประธานกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเมืองสมุทรสงคราม ได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 3-0 เสียง

เอกสารดาวน์โหลด :

เลือกประธานจังหวัด_๑๘๑๒๐๖_0001.jpg

เลือกประธานจังหวัด_๑๘๑๒๐๖_0002.jpg

เลือกประธานจังหวัด_๑๘๑๒๐๖_0003.jpg

เลือกประธานจังหวัด_๑๘๑๒๐๖_0004.jpg

เลือกประธานจังหวัด_๑๘๑๒๐๖_0005.jpg