จำนวนผู้เข้าชม : 39

   


กรมคุมประพฤติร่วมหารือสำนักงานศาลยุติธรรมเกี่ยวกับการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) มาใช้กับผู้กระทำผิดในระบบงานคุมประพฤติ [2018-12-06]

วันนี้ (6 ธันวาคม 2561) นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมหารือกับ นายสราวุธ เบญจกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม เกี่ยวกับการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) มาใช้กับผู้กระทำผิดในระบบงานคุมประพฤติ ณ สำนักงานศาลยุติธรรม อาคารศาลอาญา ชั้น 12 ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร 

           สำหรับรายละเอียดในการหารือเกี่ยวกับการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) มาใช้กับผู้กระทำผิดในระบบงานคุมประพฤติ มีดังนี้ ความพร้อมในการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) ของกรมคุมประพฤติ และความร่วมมือกันระหว่างสำนักงานศาลยุติธรรมกับกรมคุมประพฤติ เพื่อทำความเข้าใจถึงกระบวนการดำเนินงานในการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) มาใช้กับผู้กระทำผิดในระบบงานคุมประพฤติให้แก่หน่วยงานในสังกัด ทั้งนี้ กรมคุมประพฤติและสำนักงานศาลยุติธรรมจะได้ร่วมมือกันขับเคลื่อนในการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) มาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป