จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


กรมคุมประพฤติเตรียมพร้อมมอบของขวัญปีใหม่แก่ประชาชน [2018-12-06]

วันนี้ (6 ธันวาคม 2561) นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ เปิดเผยว่า กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม มีนโยบายจัดโครงการ “สร้างสุข ปันยิ้ม” มอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2562 ภายใต้คำขวัญ “ยุติธรรมใส่ใจ Justice Care” โดยนำผู้ถูกคุมความประพฤติ อาสาสมัครคุมประพฤติ เครือข่ายและเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคม ปรับภูมิทัศน์สถานที่ ช่วยเหลือดูแล พร้อมกิจกรรมสันทนาการให้กับผู้ที่ไม่ได้ฉลองปีใหม่กับครอบครัว อาทิ คนชราในสถานสงเคราะห์ เด็กกำพร้า ผู้ป่วยติดเตียงตามสถานพยาบาล คนไร้ที่พึ่งในสถานสงเคราะห์ต่างๆ เป็นต้น เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองและมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้กลุ่มบุคคลดังกล่าว ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่ 15 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป

          อธิบดีกรมคุมประพฤติ กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมคุมประพฤติยังจะดำเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยให้ความรู้เกี่ยวกับการขับขี่ให้ปลอดภัย เตรียมความพร้อมก่อนการเดินทางในวันหยุดยาว โดยการบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายของกรมคุมประพฤติ รวมทั้งจัดผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคมเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนนและสภาพแวดล้อม เช่น การตัดแผ้วถางต้นไม้ หรือสิ่งกีดขวางบริเวณข้างทางในบริเวณจุดเสี่ยงอันตรายและเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง รวมทั้งบริเวณทางแยกทางร่วมของถนนสายหลักและสายรอง พร้อมอำนวยความสะดวกและให้บริการประชาชนตามด่านตรวจชุมชนต่างๆ

          นอกจากนี้ กรมคุมประพฤติจะดำเนินการสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับแก่ผู้ต้องโทษกักขังและผู้ต้องโทษปรับ พร้อมแจ้งสิทธิ์ในการยื่นคำร้องต่อศาล เพื่อเป็นช่วยเหลือให้ผู้ต้องโทษดังกล่าวมีโอกาสได้ฉลองปีใหม่กับครอบครัว