จำนวนผู้เข้าชม : 15

   


สคป.จ.ชม.ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 [2018-12-05]

เอกสารดาวน์โหลด :

5 ธค 61 ถวายพานพุ่ม.jpg